Klantenservice - Retourneren

Vragen over retourneren van uw bestelling? Hier vindt u alle informatie over retourneren of neem contact op met de klantenservice. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen.

Herroepingsrecht

Download formulier herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U dient hiervoor gebruik te maken van honderstaand te downloaden modelformulier voor herroeping (PDF). Het formulier graag op de retourvracht plakken en per e-mail toesturen aan info@watercoolergigant.be. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Krijg ik automatisch mijn geld terug als ik mijn artikel retourneer?
Als u de bestelling al heeft betaald, dan wordt het betaalde bedrag teruggestort. Let wel op dat het bedrag minus de transportkosten (€85) zal worden overgemaakt. Als u nog niet heeft betaald, dan komt de betalingsverplichting te vervallen, maar dient u wel de transportkosten(€85) aan ons over te maken. Het bedrag wordt binnen 14 dagen teruggestort.

Zorg dat onderstaand formulier wordt bijgevoegd bij de goederen die retour gaan.


Retourneren tijdelijke huur

Download formulier voor retourneren tijdelijke huur

Heeft u tijdelijk een waterkoeler gehuurd voor een evenement, een beurs of een andere gelegenheid? In overleg kan de Klantenservice Watercooler Gigant de goederen weer afhalen. Voor het retour zenden zijn een aantal zaken belangrijk:

  1. Zorg dat de goederen compact op een pallet staan
    1. Tap het reservoir van de waterkoeler leeg
    2. Lege flessen nemen wij niet mee retour
  2. Indien mogelijk een folie om de goederen heen trekken om het goed te kunnen versturen
  3. Onderstaand formulier invullen, graag 1 geprinte versie aan de retourvracht toevoegen, een 2e versie digitaal sturen naar info@watercoolergigant.be.
Alvast bedankt!↑ naar boven