038 085380 Bereikbaar van 9:00 tot 17:00
 • Icon verzendingGratis verzending
  Geen verrassingen
 • Icon overmorgen in huisOvermorgen in huis
  Als u voor 16.00 bestelt
 • Icon bel onsBel ons
  Bel 038 085380 
 • Icon afhalenOfferte?
  Vraag direct aan

Waar staat HACCP voor?

HACCP is een afkorting die in Amerika gebruikt wordt en staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en wordt in Nederland vaak beschreven als “Gevarenanalyse en kritische controlepunten”. Bedrijven die met voedsel omgaan, zoals Watercooler Gigant met drinkwater, dienen hier rekening mee te houden en zorgen hierdoor dat de veiligheid van het voedsel wordt gewaarborgd.

Belangrijkheid HACCP

HACCP is zeer belangrijk, omdat het ervoor zorgt dat het voedsel veilig is en niet in gevaar komt. Het HACCP is in principe een preventief systeem waarbij duidelijke stappen zijn, maar het bedrijf dient deze uit te voeren op basis van haar eigen producten. Door hier consequent mee om te gaan, wordt de veiligheid van het product verhoogd en heeft het een kleine kans om in gevaar te komen.

HACCP controle

Binnen het HACCP zijn 7 duidelijke stappen geformuleerd, waardoor gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen te herkennen zijn. Als deze herkent zijn, dan kunnen deze beheersbaar gemaakt worden en dat resultaat uiteindelijk in een hogere veiligheid van het product.

Uit de volgende 7 stappen bestaat het HACCP:

 1. Inventarisatie van alle mogelijke gevaren;
 2. Kritische controlepunten vaststellen waar risico’s kunnen worden voorkomen of beperkt;
 3. Per controlepunt een grens aangeven;
 4. Per grens aangeven wie dit bewaakt en hoe;
 5. Per controlepunt aangeven wat de acties zijn wanneer de grens wordt overschreden om het geheel te herstellen;
 6. Verifieer iedere periode, vaak per kwartaal, of alles werkt zoals in de voorgaande stappen is aangegeven;
 7. Registreer alles, zodat alles inzichtelijk is qua wat er precies gebeurd is op alle momenten in het proces.